Visa priser med moms  

Skapa & måla

Varför konst-terapi vid demens? En stor mängd forskning har visat att deltagande i kreativa aktiviteter främjar hälsa och välbefinnande genom att stimulera nyfikenhet och självbedömning genom att uppmuntra individer att uttrycka sig på meningsfulla sätt och genom att bekräfta deras värdighet och självvärde.” Så säker är de författare till detta uttalande att de skapade The Society for the Arts in Dementia Care, som “syftar till att sprida kunskap och etablera band med demensomsorgsorganisationer över hela världen och därigenom förbättra livskvaliteten för dem med demens”.
Att måla, skulptera, fotografera och på annat sätt skapa konst är inte den enda fördelen med konst. Vi vet också värdet i konstuppskattning och att diskutera konst med andra. Det är också terapeutiskt för personer som har demens. Det är faktiskt terapeutiskt för oss alla!