Livscoach -Passion för livet 22–23 feb. 2017

Livscoach -Passion för livet 22–23 feb. 2017

Utbildad till Handledare så kallad Livscoach för Livscaféer

Vi har gått utbildning till Livscoach för seniorer 22 – 23/ 2017. Givande och trevliga dagar med Ewa Larsson Skellefteå Kommun, som kursledare.

Det är en del i äldreomsorgens förebyggande verksamhet där lokala föreningar anordnar livscaféer.

Utbildningen utgick ifrån Passion för livets material.

Passion för livet ska ge seniorer kunskap och verktyg för att skapa ett hälsosamt liv. Meningen är att stärka seniorerna att själva ta aktivt ansvar för sitt åldrande.

De områden som Passion för livet fokuserar på är:

mat och dryck, säkerhet, sociala nätverk, fysisk aktivitet och läkemedel.

Det är områden som enligt forskningen påverkar hälsa och livskvalitet.

Kontakta oss gärna om ni vill att vi besöker ert café. 

2017-03-01 15:10