Mentex Terapimaterial

Vi har i över 20 år erbjudjudit meningsfulla och engagerande aktiviteter som förbättrar livskvaliteten för personer med demens. I dag drivs Mentex Terapimaterial i Skellefteå.

Therése skapade ett spel för generationssamtal. Personal på äldreboende uttryckte likheter med Mentex Terapimaterial. Hon kontaktade grundarna och nyproducerade det fantastiska materialet som ger stöd till både personal och anhöriga att förgylla stunder med de äldre.

Vi kommer att fortsätta erbjuda enkla, lättillgängliga aktiviteter som vårdare eller familjemedlem kan använda och förgylla en stund för äldre person med demens eller minnesproblematik.

 

 

Syftet med våra produkter:

Individen ska kunna använda sin ryggmärgskunskap, som finns kvar även hos den gravt demenssjuka.

Det ska vara en inspiration för personalen. Orden ska kunna ge associationer, stimulera samtalet och föra det vidare. Lära känna personerna på boendet eller i verksamheten.

 Att kunna påverka tidsbristen genom att samla deltagarna i grupp och fånga mångas intresse samtidigt underlättar för personalen.

 Det ska bygga på gruppgemenskapen, där hela gruppen hjälps åt att lösa uppgifterna. Ingen får bli ”satt på pottkanten” och känna sig kränkt. Det ska inte vara minnesträning.

Spelen ska vara ett alternativ till de mer praktiska göromålen och kan styrka de som inte har fysisk möjlighet eller vana att göra praktiska uppgifter.

Vi lägger stor vikt vid att spelen ska användas så att ingen deltagare ska känna sig kränkt. Glädjen och gemenskapen ska hela tiden vara ledstjärna. Inga svar är fel utan bara uttryck för fantasin, så fånga stunden.

 

Mentex lila färg en del av en livstråd

Mentex aktivitet och spel för dementa

Jag var en pysslig flicka i slutet av 80-talet. Min mamma sa en dag: -”Vi ska lägga ner arbetsterapin på jobbet”. Ett stenkast från vårt hem låg äldreboendet. Salen skulle tömmas på terapimaterial och jag valde lyckligt ut ett flertal garner. Beklämd var jag över att de äldre inte skulle få besöka arbetsterapin något mer.

När jag nästan 30år senare får möjligheten att förvärva Mentex Terapimaterial kom detta minne tillbaka. Jag dök ner i dotterns garnlåda och till min lycka hittade jag några nystan från äldreboendet!  Det lila garnet fick bli inspiration till Mentex nya färger, och jag fascineras över hur mitt livs tråd blir tydlig. Nu får jag chansen att ge tillbaka. Att skapa meningsfulla aktiviteter till de äldre.

Mentex terapimaterial

 

 

 

 

 

Mentex Terapimaterial Therése Marklund Skellefteå