Minnesbingo Utländsk Geografi

Mentex Terapimaterial -8 bingobrickor och 32 frågekort

  • Artnr: 401002

Beskrivning av artikel

På bingon finns det 32 frågor, rätt svar finns på frågekortet. Det är 8 bingobrickor till varje ämnesområde. Varje bingobricka är uppdelad i 12 olika rutor med svaren på frågorna. Det är rätt svar till varje fråga på 3 av brickorna. En person leder bingon och ställer frågorna. Alla i gruppen har var sin bingobricka, men alla hjälps åt att finna det rätta svaret. Märker frågeställaren/personalen att ingen kan svara på frågan ger man en ledtråd. Om det ändå inte kommer något svar måste personalen ge det rätta svaret.

Om det kommer upp minnen genom de svar eller frågor som ställs under lekens gång är det viktigt att dröja kvar och samtalet får kretsa kring detta en stund.

Spelet går inte ut på att ställa frågorna och få ett rätt svar så snabbt som möjligt, utan att få igång samtal och fånga upp olika samtalsämnen som kan berika stunden. Det får aldrig bli ett förhör. En del kan finna rätt svar genom att läsa på brickan eller någon genom att ha kunskapen bevarad i minnet. En del kan finna rätt svar på brickan och själv täcka över svaret, andra kan behöva hjälp hela vägen.