”Erik 87år, bor växelvis på äldreboendet, tre veckor på boendet och en hemma. Att han enligt både Carina och sig själv inte är dement , bara gammelglömsk som de säger.”

Han vill ändå inte dumpas i ett särskilt fack för gamla. Ibland får boendet besök av förskolebarn, och då lyser 5-årige Love upp Erics tillvaro. Del 2/2 På demensboendet: När Love ropar ”Eric” finns jag:

 

dement eller gammelglömsk dokumentär

 

 

Lyssna också på del 1. På demensboendet. Programmen är gjorda  av Jonna Berglund för SR, från 2017