Levnadsberättelse 

Livsberättelsen är individens egen berättelse om sitt liv och inbegriper både erfarenheter, tankar och upplevelser. Den är inte statisk utan förändras hela tiden med tankar och handlingar, och i dialog med andra människor.

När din sjuke anhörige ska flytta in på ett boende så kommer du att uppmanas att fylla i en levnadsberättelse. Om du inte får frågan så be att få göra det. Livsberättelsen är ett viktigt stöd för personalen att göra vården personlig.

Vikten av levnadsberättelse poängteras också i de Nationella riktlinjerna om demens, utgivna av Socialstyrelsen genom att poängtera personcentrerad vård. 

demens barnbarn

Levnadsberättelse – att fylla i 

Här kan du ladda ner en mall från demensförbundet.

Kommunerna har också sina egna levnadsberättelsermallar.

 

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter har tagit fram en skrift som dom kallar Livsboken. Den är som livsberättelsen ett dokument där du talar om för andra hur du vill ha det när du inte längre kan förmedla dina tankar. Genom att du berättar vad som är viktigt för dig i ditt liv kan din omgivning lättare stödja dig och ge god omsorg.