Anhörigföreningar

Att vara en del av en gemenskap kan vara ett stort stöd, därför har vi här samlat ett antal anhörigföreningar för dig som har en anhörig med demensjukdom.

Alzheimer Sverige

En rikstäckande patient- och anhörigorganisation för människor som lever med en  kognitiv sjukdom samt deras anhöriga.

De grundades 1986 under namnet Alzheimerföreningen i Sverige.

Deras verksamhet har sex huvudområden:

  • Telefonrådgivning
  • Café  Minnesvärt
  • Internationella Alzheimerdagen
  • Tidningen Minnesvärt
  • Opinionsbildning
  • Internationellt arbete

Telefon växel 046-14 73 18.
Gratis telefonrådgivning 020-73 76 10

Alzheimer Sverige

Demensförbundet

Demensförbundet har cirka 10 400 medlemmar, spridda över hela Sverige i 110 lokala demensföreningar.

Telefon 08-658 99 20.

Demenslinjen för anhöriga, telefon 0485-375 75

Demensförbundet

Yngrenätverket för dig som är under 65 år och make, maka, sambo eller partner till en person med en demenssjukdom.

Yngrenätverket

Anhörigas riksförbund

Anhörigas Riksförbund grundades 1996 och är Sveriges enda riksorganisation som arbetar för att förbättra livsvillkoren för anhöriga oavsett vilken ålder eller diagnos den närstående har.

De består idag av ca 5000 medlemmar i snart 60 lokalföreningar, en förbundsstyrelse och ett kansli.

Telefon växel: 010-155 70 65
Anhöriglinjen 0200-239 500

Anhörigas Riksförbund

På Facebook

På Facebook finns det flera olika grupper för anhöriga.

Bland annat finns det 3 grupper för yngre med demenssjukdom i familjen, under namnet ”Ung anhörig i demensens skugga”.

En grupp för unga från cirka 10 år upp till 30 år med demenssjuk mamma eller pappa. En grupp för dem över 30 år med demenssjuk mamma eller pappa och en grupp för unga med make/maka/sambo som har en demenssjukdom.

Ung Anhörig

Hemsida för barn/ungdomar med en demenssjuk förälder.

Unganhörig.se

Har du tips på en förening som saknas i listan?

Tipsa oss gärna via vår kontaktsida.