Mentex Terapimaterial

I över 20 år har vi erbjudit meningsfulla och engagerande aktiviteter som förbättrar livskvaliteten för personer med demens eller annan minnesproblematik.

Våra material är lättillgängliga och enkla för personal och anhöriga att använda.

Detta styrks utav många fina historier från särskilda boenden.

Idén kom sig av att det saknades material som kunde stimulera individens tanke, samtal och sociala förmåga.

På efterfrågan har vi utökat sortimentet med aktivering för kroppen. Här fokuserar vi på minnessystemet för väl inlärda motoriska färdigheter. 

Vi vill att så många som möjligt bland de anhöriga ska nås av de möjligheter som finns till meningsfulla besök tillsammans på särskilt boende.

Vi bidrar till glädje och gemenskap mellan generationer. Vi vill också via aktiv gemenskap ge demenssjuk, vårdare och familjemedlem:

Välbefinnnande i kropp och sinne.

Therése Marklund 
Pedagog & Kreatör

Syftet med våra produkter

Individen ska kunna använda sin ryggmärgskunskap, som finns kvar även hos den gravt demenssjuka.

Det ska vara en inspiration för personalen. Orden ska kunna ge associationer, stimulera samtalet och föra det vidare. Lära känna personerna på boendet eller i verksamheten.

Att kunna påverka tidsbristen genom att samla deltagarna i grupp och fånga mångas intresse samtidigt underlättar för personalen.

Det ska bygga på gruppgemenskapen, där hela gruppen hjälps åt att lösa uppgifterna. Ingen får bli ”satt på pottkanten” och känna sig kränkt. Det ska inte vara minnesträning.

Spelen ska vara ett alternativ till de mer praktiska göromålen och kan styrka de som inte har fysisk möjlighet eller vana att göra praktiska uppgifter.

Vi lägger stor vikt vid att spelen ska användas så att ingen deltagare ska känna sig kränkt. Glädjen och gemenskapen ska hela tiden vara ledstjärna. Inga svar är fel utan bara uttryck för fantasin, så fånga stunden.

Therése Marklund 
Pedagog & Kreatör

Mentex historia

Det startade med tre kvinnor som genom 20 års arbete i äldreomsorgen skapat sig mycket erfarenhet och kunskap inom vården av demens -och strokedrabbade. Många av dessa sjuka vill inte eller har inte möjlighet att delta i och stimuleras av de praktiska vardagssysslorna. De upptäckte att speciellt män och yngre var svåra att få engagerade och motiverade i olika aktiviteter. Det saknades material som kunde stimulera individens tanke, samtal och sociala förmåga.

Detta var upphovet till att Mentex terapimaterial arbetades fram och var färdigt att möta efterfrågan år 1997.

Heléne Tynhammar, Gunilla Hyckenberg Johansson och Carina såg att om de använde sig av besökarnas ryggmärgskunskap och tidigare händelser i deras liv så satte det igång trevliga samtal som ofta ledde till mycket skratt.

De började då själva ta fram spel/material och provade i alla sina grupper och det slog väldigt väl ut. Kontakter togs bl.a med demensförbundets ordförande, en chefspsykolog samt en geriatriker. Detta för att få ett expertutlåtande.

De fick ett mycket positivt gehör som stärkte deras uppfattning om att det var ett bra material som behövdes.

När Heléne, Gunilla och Carina i slutet av 90-talet hade blivit tilldelade Klockargårdens stipendium trycktes materialet upp för att sedan säljas genom en stiftelse. Denna stiftelse lades så småningom ner och materialet slutade att tryckas upp. Det började ringa personer som frågade efter materialet, vilket de kommit i kontakt med i olika sammanhang. När många påtalat att de borde göra något åt situationen så bestämde de sig för att omarbeta/förnya materialet de hade sedan tidigare.

  • 2007/2008 Stod det nya Maxpaketet färdigt. Därefter togs Decenniumpaketet fram.
  • 2015/2016 omarbetades materialet på nytt. Denna gång i Skellefteå av Therése Marklund, som sedan tidigare skapat populära Berätta för mig-När du var barn.
  • 2018/2019 Material för rörelse tas fram, Sittande Minnesrörelser och Sittgympa Sommar.
  • 2020 demensbutiken.se som i 16år drivits av sjuksköterskan och föreläsaren Kerstin Lundström förvärvas. Mentex.se får ett utökat sortiment och kunskap inom demensområdet för att bemöta LSS, socialtjänst och privatpersoner med aktivitetssaker som gör skillnad.
  • 2021 Kulturlådan, Duschstrumpan, och Klädvalet.se blir delar av Mentex.
  • 2022 Doft & Luktkalender utvecklas

Glädjen och gemenskapen är en ledstjärna i allt material. Vi vill skapa välbefinnande i kropp och sinne. 

Therése anekdot: -Mentex lila färg en del av en livstråd

Jag var en pysslig flicka i slutet av 80-talet. Min mamma sa en dag: -”Vi ska lägga ner arbetsterapin på jobbet”. Ett stenkast från vårt hem låg äldreboendet. Salen skulle tömmas på terapimaterial och jag valde lyckligt ut ett flertal garner. Beklämd var jag över att de äldre inte skulle få besöka arbetsterapin något mer.

När jag nästan 30år senare får möjligheten att förvärva Mentex Terapimaterial kom detta minne tillbaka. Jag dök ner i dotterns garnlåda och till min lycka hittade jag några nystan från äldreboendet! Det lila garnet fick bli inspiration till Mentex nya färger, och jag fascineras över hur mitt livs tråd blir tydlig. Nu får jag chansen att ge tillbaka. Att skapa meningsfulla aktiviteter till de äldre.

Mentex