Första riktiga bromsmedicinen mot Alzheimer

Redan under 2021 kan den första riktiga broms-medicinen mot Alzheimer komma ut på marknaden. Det är det Amerikanska företaget Biogen som sökt om snabbspår för läkemedlet aducanumab. Den Amerikanska läkemedelsmyndigheten kommer troligen under vintern eller våren 2021 ge ett villkorat godkännande.

Henrik Frenkel har frågat fyra av Sveriges ledande experter på Alzheimer vad detta kan komma att innebära för personer som är drabbade av Alzheimer

Här är några korta slutsatser:

–       Bara de patienter som är i ett mycket tidigt skede av sjukdomen kommer att få bromsmedicinen.

–       Medicinen tas intravenöst en gång i månaden, vilket ställer hårda krav på kontroll och vilka som kan ge behandlingen.

–       Aducanumab har påvisbara och allvarliga biverkningar vilket gör att patienter som kommer att få medicinen måste genomgå noggranna kontroller med magnetröntgen både innan och under behandlingen.

–       Priset är ännu inte satt vad medicinen kommer att kosta per patient, men sannolikt blir den minst tio gångare dyrare än dagens symtomlindrande medicin.

–       Det blir en hård belastning på sjukhusens ekonomi eftersom den lämpliga målgruppen bara i Sverige ligger på 10-20 000 patienter.

–       Sjukhus och läkare kommer att ställas inför svåra etiska avvägningar om vad några års förlängt liv är värt, och vilka som i så fall kommer att erbjudas denna bromsmedicin.

 

Ändå ser svenska forskare Biogens nya bromsmedicin som ett lovande genombrott efter decennier av misslyckade försök att ta fram verksamma läkemedel.

Läs mer om Henrik Frenkels nyckelfrågor kring bromsmedicinen aducanumab. Han bygger sammanställningen på både svensk och internationell expertis.

Första riktiga bromsmedicinen mot Alzheimer på väg: Vilka patienter har chans att få ett förlängt liv?

Journalisten Henrik Frenkel driver bloggen ”Hjälp jag har alzheimer” och är ambassadör för Alzheimerfonden.