Berätta för mig-När du var barn

Kerro minulle Lapsuudestasi

Kortleken Kerro minulle lapsuudestasi

Oktober månad fick en härlig start då den finska översättningen av vår kortlek ”Berätta för mig När du var barn” lanserades.

 

Sverigefinländarnas delegation ser ett stort användningsområde för kortleken Kerro minulle lapsuudestasi. De är en paraplyorganisation för den sverigefinska nationella minoriteten. Inom barnomsorg, äldreomsorg och i familjen blir kortleken ett redskap för kommunikation på hemspråk.

 

I sin skrivelse om äldreomsorg skriver de om rätten till finskspråkig äldreomsorg och -vård:

”En stor del av de personer som flyttat från Finland på 1960- och 70-talet har gått i pension och många av dem är i behov av äldreomsorg.

I slutet av år 2012 var antalet personer över 65 år med finsk bakgrund 76 000. Av dem var 13 000 över 80 år.

Behovet av finskspråkiga vårdplatser och service ökar snabbt när den finskspråkiga befolkningen åldras.”

Läs hela skriften på deras hemsida.

 

Vi är så tacksamma över den glädje vi mött hos aktivitetsledare som länge letat efter aktiveringsmaterial som passar i den finskspråkiga äldreomsorgen.