Levnadsberättelse / Livshistoria

Livsberättelsen är individens egen berättelse om sitt liv och inbegriper både erfarenheter, tankar och upplevelser.

Livsberättelsen är individens egen berättelse om sitt liv och inbegriper både erfarenheter, tankar och upplevelser. Den är inte statisk utan förändras hela tiden med tankar och handlingar, och i dialog med andra människor.

När din sjuke anhörige ska flytta in på ett boende så kommer du att uppmanas att fylla i en levnadsberättelse. Om du inte får frågan så be att få göra det. Livsberättelsen är ett viktigt stöd för personalen att göra vården personlig.

Vikten av levnadsberättelse poängteras också i de Nationella riktlinjerna om demens, utgivna av Socialstyrelsen genom att poängtera personcentrerad vård.

Kommunerna har också sina egna levnadsberättelsermallar.

Här kan du ladda ner en mall från demensförbundet.

Att skriva ut och fylla i. Ladda ner.

 

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter har tagit fram en skrift som dom kallar Livsboken. Den är som livsberättelsen ett dokument där du talar om för andra hur du vill ha det när du inte längre kan förmedla dina tankar. Genom att du berättar vad som är viktigt för dig i ditt liv kan din omgivning lättare stödja dig och ge god omsorg.

Livsboken hittar du här att ladda ner.

demens barnbarn

 

 

 

 

 

 

Mentex har sedan 2023 en egen pärm för att skriva sin levnadsberättelse. Den hittar du HÄR.

Cmej Din flexibla självbiografi omslag