Äldres träning

Vi tar del av aktuell forskning inom äldres träning. Målet är att tillsammans öka möjligheterna för äldre att träna hela livet.

Anordnades av Västerbottens läns landsting och Korpen Umeå.

Föreläsning Träning för äldre. Nina Lindelöf, Universitetslektor vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.

Erfarenhetsutbyte för friskvårdsaktörer och förskrivare av FaR.