Demensbyn* har en butik

Butiken ger en värdefull sysselsättning för de boende. En promenad och självständighet i att själv välja varor att handla.

Butiken har en känsla av lanthandel, där det är lätt att känna igen sig.

Att kunna gå själv till butiken som de gjorde tidigare i livet kan verkligen betyda mycket och väcka fina minnen hos många.

 

Vill ni också ha en butik på ert boende? Lyft frågan, kanske finns möjligheten att skapa en butik -om än liten.

Eller kanske en pimpad kioskvagn?

 

* Månstorps Ängar i Vellinge med profilen demensby drivs av Förenade Care AB på uppdrag av Vellinge Kommun.

Demensbyn är den första i sitt slag i Sverige. Den är utformad för att ge de boende största möjliga livskvalitet, oberoende och värdighet. De har ett personcentrerat och salutogent synsätt.

 

Vi kommer att under året följa några av aktiviteterna som görs på demensbyn.
Marie & Natalie

 

 

 

 

Detta via deras leva Livet Inspiratörer Marie och Natalie.

 

Läs mer om Butiken på Månstorps ängars demensby och om butiken här.

Demensby butik