Visa priser med moms
Demensförbundet broschyr

Demensförbundet broschyr 2023

Demensförbundet broschyr 2023

Berättar om organisationen Demensförbundet, dess föreningar och att de finns till både för den som är sjuk och anhörig.

Bläddra i den interaktiva broschyren HÄR:

 

Demensförbundet bildades 1984 och är idag Sveriges största patient- och anhörigorganisation för personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

De arbetar för att förbättra förhållandena både för den som är sjuk och dess anhöriga och har en unik stödverksamhet i sina närmare 110 demensföreningar som arbetar ideellt runt om i landet. De har cirka 10 400 medlemmar.

Demensförbundet och de lokala demensföreningarna:

 Stödjer personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

 Tar fram informations- och kunskapsmaterial.

 Sprider kunskap om att leva med kognitiv sjukdom.

 Bevakar demenssjukas och anhörigas rättigheter.

 Informerar och påverkar politiker och tjänstemän.

 Stödjer forskning och utveckling inom demensområdet.

 Samverkar med kommuner, regioner, andra myndigheter och organisationer.

 Har nätverk för anhöriga, också specifikt för unga anhöriga.

 Har samtalsgrupper för personer som nyligen fått sin demensdiagnos och är i ett tidigt skede.

Demensförbundet broschyr

 

 

Copyright © 2023 Mentex. All Rights Reserved.
Vi erbjuder faktura God Man och E-faktura kommun/företag. Kort, Swish, banköverföring via Svea för privatperson och företag.