Demensförbundet broschyr 2023

Berättar om organisationen Demensförbundet, dess föreningar och att de finns till både för den som är sjuk och anhörig.

Bläddra i den interaktiva broschyren HÄR:

 

Demensförbundet bildades 1984 och är idag Sveriges största patient- och anhörigorganisation för personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

De arbetar för att förbättra förhållandena både för den som är sjuk och dess anhöriga och har en unik stödverksamhet i sina närmare 110 demensföreningar som arbetar ideellt runt om i landet. De har cirka 10 400 medlemmar.

Demensförbundet och de lokala demensföreningarna:

 Stödjer personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

 Tar fram informations- och kunskapsmaterial.

 Sprider kunskap om att leva med kognitiv sjukdom.

 Bevakar demenssjukas och anhörigas rättigheter.

 Informerar och påverkar politiker och tjänstemän.

 Stödjer forskning och utveckling inom demensområdet.

 Samverkar med kommuner, regioner, andra myndigheter och organisationer.

 Har nätverk för anhöriga, också specifikt för unga anhöriga.

 Har samtalsgrupper för personer som nyligen fått sin demensdiagnos och är i ett tidigt skede.

Demensförbundet broschyr