Hälsa för flera generationer! Lyssna och läs hur eleverna tränar med äldre


Eleverna tränar med äldre

Gemensamma fyspass mellan elever och äldre testas i Teckomatorp och ingår i forskningsstudie.

Idén med generationsöverskridande gympass kommer från resursläraren Anders Stålhandske och idrottsläraren Krister Stjärnkvist vid Parkskolan i Teckomatorp.

– Vi har ett treårigt hälsoprojekt på skolan där målet är att få eleverna att röra sig mer. Vi fick tanken att det här är bra för alla, så vi involverade även vårdboendet intill, berättar Anders Stålhandske.

Förutom motionen och samvaron är vinsterna många.

– De äldre får bra träning och eleverna får en chans att testa ledarskap, säger Krister Stjärnkvist.

– Det känns jättebra, och det är roligt att träffa barnen,  säger Sven-Åke Svensson, en av deltagarna på boendet.

Hälsoprojektet sker i samarbete med idrottsvetenskapliga institutionen vid Linnéuniversitetet.

– Våra boende lever upp och blir mer aktiva. Det smittar av sig på annat, säger Eva Håkansson, vårdbiträde på Ängslyckans vårdboende.

 

Lokaltidningar som också skrivit om det generationsöverskridande projektet!

Lokaltidningen Landskrona –Gympapass gynnar både gammal och ung

Skånska Dagbladet -Hälsa för både ung och gammal