Tips till personal för att hjälpa en person med kognitiv svikt med videosamtal

En sammanställning om vad som är bra att tänka på vid samtal via dator, surfplatta eller telefon.

Alla individer har olika behov och precis som vid allt stöd som ges till individer med kognitiv svikt är det
individuellt och ska utgå ifrån individens behov och förutsättningar.

I den här pdf:en finns generella tips att tänka på vid videosamtal. Ladda ner och skriv ut här.

 

Material är framtaget av Anna Swall Demensvårdsforskare, Lena Marmstål Hammar Docent och Demensvårdsforskare
i samarbete med RISE Research Institutes.

kognitiv svikt med videosamtal inst