Att måla, teckna, sjunga i kör eller på annat sätt utöva kulturaktiviteter kan få oss att må bättre. Detta visar folkhälsomyndigheten i en ny rapport.

Rapporten visar att musik, bildkonst, teater eller dans bör kunna förbättra både den fysiska och den psykiska hälsan samt främja social inkludering och samhörighet.

– Kulturen spelar en viktig roll för en jämlik hälsa för folket. Till exempel har kulturformer som dans, skapande konst och musik visat sig främja välbefinnande och öka livskvaliteten hos äldre personer, säger Grethe Fochsen i en nyhet från Folkhälsomyndigheten.

Musik och sång

Musik och sång har studerats mest och tycks ha flera positiva hälsoeffekter. Forskningen tyder bland annat på att körsång kan förbättra olika mått på fysisk och psykisk hälsa hos vuxna samt främja social inkludering och samhörighet. Musik och sång kan även minska depression hos vuxna, samt minska isolering hos äldre personer.

Skapande konst och bildkonst

Forskning tyder på att skapande konst såsom att måla, teckna, dreja och skulptera kan minska depression hos äldre genom att främja deras fysiska, kognitiva och sociala förmågor.

Läs om fler olika konstformer som utvärderats i hela Folkälsomyndihetens rapport(2024) HÄR :  Kulturens betydelse för hälsa och välbefinnande – En sammanfattning av en kartläggande litteraturöversikt.