Kulturombud använder musik och rörelse i omsorgen av demenssjuka

Det sägs att hjärtat aldrig kan få demens.

Citatet är lånat av den norska läkaren Aydin Myskja, som skrivit en bok om musikens betydelse inom vården.

Gitte Pålsson har sysslat med musik inom äldrevården under lång tid och skrivit en akademisk uppsats i ämnet. Hon har även upplevt musikens effekt på ett personligt plan.

– Mor fick alzheimer och far demens och Parkinson. När det var svårt att prata så fick musiken dem att minnas och känna.

Det var vid årsskiftet som en omfattande satsning på kultur inom äldreomsorgen i Hässleholms kommun sjösattes. Satsningen koncentrerades mot Björkhaga och Hemgården i Tyringe för att lättare kunna se effekterna.

– Från början var många i personalen skeptiska men i dag är 98 procent nöjda. Man bjuder på sig själv och skrattar. Det har blivit väldigt, väldigt lyckat, säger Bella Svensson, ett av kulturombuden på Björkhaga.

 

Läs mer om den lyckade storsatsningen på kultur inom äldreomsorgen här i Kristianstadsbladet

 

Hur musik och rörelse lugnar och ger bättre sömn läser du här på BPSD:s sida ”Goda Exempel” här från Zahra i Lerum.

 

Vill du använda musik, dans och rörelse i din vård av någon demenssjuk? Sittgympa sommar hjälper dig att komma igång.

Mentex SITTGYMPA SommarRörelsepaket -sittande minnesrörelser för fysisk aktivitetJätteballonger