Robotkatter på Nya Lundbygården skapar lugn

Lerums kommun filmar och berättar om när sju stycken robotkatter flyttar in på Nya Lundbygården. Samtliga åtta äldreboenden i Lerum använder sig nu av robotkatter i verksamheten. Detta efter att Statens stimulansmedel har gett möjlighet för kommunen att köpa in de mekaniska djuren. Läs mer om terapikatterna på Nya Lundbygården här.

Vill ni också köpa in digitala katter till ert boende?

Din kommun har fått pengar från staten för digital utveckling inom vård och omsorg. Hör dig för hos inköpsansvarig på din arbetsplats angående att använda bidraget till digitala terapikatter.

Regeringen har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner antagit en ny strategi för genomförande av Vision e-hälsa 2025.  Läs mer i regeringens pressmeddelande.

 

terapikatt svartvit robot katt Mentex 3

terapikatt röd och vit robot katt terapikatt silvergra robot katt Mentex 3