Samarbete med Kickihemmet i Göteborg

Hjälpmedelscenter Sverige har i sin utbildningslokal i Göteborg, byggt upp ett gott exempel på vårdboende för personer med demenssjukdomar. Det kallas för Kickihemmet. Det är ett boende anpassat för personer med kognitiv svikt.

I miljön hittar du Mentex egna produkter och terapidjur bland många andra som är lämpliga för personer med en demenssjukdom.

Här berättar Kicki Reifeldt, mer om Kickihemmet. Inspireras till det boende där du arbetar.

 

Boka gärna ett studiebesök eller en utbildning hos HMC Sverige HÄR.

 

Mer utförlig information om teorier och principerna bakom uppbyggnaden av Kickihemmet finns i utbildningsboken, Livskvalitet vid demenssjukdom. Den kan du köpa både som fysisk eller digital utgåva.

demensbokOmslag-650x774

 

 

 

 

 

terapikatt röd och vit robot katt

teraphund orange robot hund Mentex


Mentex terapimaterial egna produkter