Statsbidrag Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom

Syfte med statsbidraget

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela medel till kommunerna för motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom.

Har ni inte skickat in en ansökan så gör det! Det går att söka fram till 201031.

 

Så här gjorde Danderyds kommun:

Danderyds kommun valde I dessa tider av isolering och besöksförbud att använda bidraget till mjuka djur och dockor.

Tiden i isolering kan leda till oro, sorg och ensamhet.  Kompisar -i form av mjuka dockor och djur kan  förgylla, trösta och ge en stund av närhet och lycka.

Det är bra att dockorna går att tvätta i maskin och att djuren går att värma. Socialkontoret uppmanar till att kompisarna ska vara personbundna med tanke på smittorisken och gåvan med ”kompisar” är ett fortsatt led i arbetet med BPSD registret.

Vi är glada att ha fått hjälpa till att leverera paketen med dockor, djur och aktivitetsalmanacka till flertalet olika boenden i Danderyds kommun.
Vill ni också söka bidraget?
Katten pysen demensdocka demensbutikenAnna rubens barn 20011 terapidocka demensdocka
Grupp rubens barn terapidocka demensdocka