Vi berättar hur Sittgympa sommar

är upplagt och du får lyssna på utvalda delar av passet.

Mentex SITTGYMPA Sommar