Demens är ofta en missförstådd sjukdom. Ordet demens är ett samlingsbegrepp för ett flertal sjukdomar med huvudsakliga symptom som, minnesförlust, svårigheter med språk och problemlösning. Men inom detta finns olika former av demens, som var och en påverkar människor på olika sätt och av olika skäl.

Här ska vi titta på de vanligaste formerna av demens.

Alzheimers

Detta är den vanligaste och mest kända sjukdomsformen. Den ges till ungefär hälften av dem som diagnostiserats med demens. Alzheimers orsakas av en uppbyggnad av proteiner i hjärnan som leder till skador på hjärnceller, vilket orsakar problem som minnesförlust på grund av förlusten av kopplingar mellan nervcellerna. Symtom börjar generellt som korttidsminnesförlust, med detta fortskrider till långsiktig minnesförlust, kommunikationsproblem och beteende förändras under de senare skeden av sjukdomen.

Vaskulär demens (blodkärlsdemens)

Vaskulär demens är den näst vanligaste typen av demens som uppträder när blodtillförseln till hjärnan är skadad eller avskuren. Den mest troliga orsaken till detta är när en person haft en stroke eller av någon anledning haft dålig syresättning. Personer med vaskulär demens börjar utveckla symtom att glömma saker och får problem med balans och vandring. Minnet kan komma och gå.

Frontotemporallobsdemens (pannlobsdemens)

Frontotemporallobsdemens är en av de mer sällsynta typerna av demens som påverkar hjärnans främre del. Frontalloben (bakom pannan) är förknippad med planering, känslor, beteende och problemlösning, medan temporalloben (tinninglob) handlar om att känna igen ansikten, namn på objekt och ordens mening.

Personer som har diagnostiserats med frontotemporallobsdemens visa förändringar i sin personlighet. Detta inom flera områden som rörelse, tal, språk och beteende.

Lewy Body demens

Denna form av demens påverkar omkring 10-15 procent av dem med demens och orsakas av små proteinkällor (Lewy-kroppar) som uppträder i nervcellerna i hjärnan.

Symptom på Lewy Body demens kan variera mycket från dag till dag, men påverkar ofta minnet, fysisk förmåga, såsom svaghet och skakningar i armar och ben och hallucinationer. Lewy-Body är också kopplat till Parkinsons sjukdom. Personer med Parkinsons sjukdom har stor risk att utveckla denna typ av demens, men människor med Lewy Body demens behöver inte nödvändigtvis få symtom på Parkinsons.

Alkoholrelaterad demens

Den vanligaste typen av alkoholrelaterad demens är Korsakoff syndrom, som orsakas av brist på tiamin i kroppen (vitamin B1). Människor som dricker mycket kan inte ta upp vitaminen så bra. Symtom är i allmänhet kring minnet, vilket orsakar att människor har problem med att lära sig ny information eller komma ihåg händelser. Men när en person slutar att dricka är det stor chans att symptomen minskar eller försvinner.

 

Läs mer om de olika demenssjukdomarna på Svenskt Demenscentrum