Grundarna -tre starka kvinnor

Heléne Tynnhammar, Mentex Heléne Tynnhammar

Helené Tynnhammar, Mönsterås

Gunilla Hyckenberg Johansson, Mentex Gunilla Hyckenberg Johansson

Gunilla Hyckenberg Johansson, Mönsterås

Carina Holmberg Olofsson Carina Holmberg Olofsson

Carina Holmberg Olofsson, Mönsterås

Vår historia

Det startade med tre kvinnor som genom 20 års arbete i äldreomsorgen skapat sig mycket erfarenhet och kunskap inom vården av dementa och strokedrabbade. Många av dessa sjuka vill inte eller har inte möjlighet att delta i och stimuleras av de praktiska vardagssysslorna.De upptäckte att speciellt män och yngre var svåra att få engagerade och motiverade i olika aktiviteter. Det saknades material som kunde stimulera individens tanke, samtal och sociala förmåga.

Detta var upphovet till att Mentex terapimaterial arbetades fram.                  

Heléne, Gunilla och Carina såg att om de använde sig av besökarnas ryggmärgskunskap och tidigare händelser i deras liv så satte det igång trevliga samtal som ofta ledde till mycket skratt        

De började då själva ta fram spel/material och provade i alla sina grupper och det slog väldigt väl ut. Kontakter togs bl.a med demensförbundets ordförande, en chefspsykolog samt en geriatriker. Detta för att få ett expertutlåtande.

De fick ett mycket positivt gehör som stärkte deras uppfattning om att det var ett bra material som behövdes.

När Heléne, Gunilla och Carina i slutet av 90-talet hade blivit  tilldelade Klockargårdens stipendium trycktes materialet upp för att sedan säljas genom en stiftelse. Denna stiftelse lades så småningom ner och materialet slutade att tryckas upp. Det började ringa  personer  som  frågade  efter materialet, vilket  de kommit i kontakt med i olika sammanhang. När många påtalat att de borde göra något åt situationen så bestämde de sig för att omarbeta/förnya materialet de hade sedan tidigare.

 2007/2008 startade försäljningen av ”Maxpaketet”. Därefter togs  ”Decenniumpaketet”  fram.

Allt material används inom all äldrevård. Privatpersoner köper det också.

2015/2016 omarbetades materialet på nytt, denna gång i Skellefteå. Se Mentex i dag.

Glädjen och gemenskapen ska vara en ledstjärna!

#morfar