Samarbete med Kickihemmet i Göteborg

Samarbete med Kickihemmet i Göteborg

Samarbete med Kickihemmet i Göteborg Hjälpmedelscenter Sverige har i sin utbildningslokal i Göteborg, byggt upp ett gott exempel på vårdboende för personer med demenssjukdomar. Det kallas för Kickihemmet. Det är ett boende anpassat för personer med kognitiv svikt. I...