Statsbidrag  – motverka ensamhet bland äldre

Statsbidrag – motverka ensamhet bland äldre

Statsbidrag Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom Syfte med statsbidraget Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela medel till kommunerna för motverka ensamhet bland äldre och för...